Zoznam vôd určených na kúpanie pre rok 2018

Prírodné jazero Horná Streda

Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky spravil kontrolu kvality vodu a napísal zoznam miest kde sa dá kúpať.

Voda určená na kúpanie (VUK) je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a historicky vysokou návštevnosťou. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.
Prírodné jazerá a plochy na kúpanie

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva počas kúpacej sezóny monitorujú celkovo cca 20 prírodných kúpalísk a cca 60 prírodných vodných plôch, ktoré síce nie sú prevádzkované ako prírodné kúpaliská (nemajú potrebnú vybavenosť a organizovanú rekreáciu), ale sú počas leta využívané verejnosťou na kúpanie.  Viac sa dozviete s dokumentu : 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/kupaliska/Zoznam_VUK_2018_info_pre_verejnost.pdf

 

Ďalšie články z našej rubriky

Poradenstvo

Odreniny

Odreniny síce nepatria k vážnym zraneniam, ale vedia byť bolestivé a to hlavne v prípade,

Čítať článok »

Prihláste sa k odberu
nášho newslettera